1830 Tennessee Census

County: Washington

Washington Co

Microfilm=M19-175 Washington Co, Tenn. Stamp=261
Surname First Free White Males Free White Females Free Black Males Free Black Females Total in Household
McGinty Alexander 1 age 0-5
4 age 5-10
1 age 30-40
2 age 0-5
1 age 15-20
1 age 30-40
       

Back